PLAN RENOWACJI MISJI ŚWIĘTYCH JUBILEUSZOWYCH

W Parafii Świętego Antoniego w Pieszycach

3-8 grudnia 2017 r.

NIEDZIELA 03. 12. 2017 r. „BÓG JEST!!! SPOTKAŁEM GO W MOIM ŻYCIU

Msze św.: godz.   7.30, 10.15, 12.00 i 17.00 – nauki wprowadzające

                             godz.   9.00 – Kamionki

                             godz. 21.00 Apel Maryjny

 

PONIEDZIAŁEK 04.12. 2017 r.: „WIARA NAJWIĘKSZYM DAREM BOGA DLA MNIE” – ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZTU ŚWIĘTEGO – przynosimy świece.

/Dzień modlitw w intencji małżeństw naszej parafii/

 

                  godz.   9.30 – Różaniec

                  godz. 10.00 – Msza św. z nauką, po Mszy – nauka stanowa dla małżonków

                  godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia

                  godz. 16.00 – Msza św. w Kamionkach

                  godz. 17.30 – RORATY

                  godz. 18.30 - Msza św. z nauką, po Mszy – nauka stanowa dla małżonków

                    godz. 20.00 – konferencja dla młodzieży (w kaplicy)

                  godz. 21.00 – Apel Maryjny

 

WTOREK 05. 12. 2017 r.: „MÓJ GRZECH ZDRADĄ BOGA I SIEBIE SAMEGO”

/Dzień modlitw w intencji rodzin naszej parafii/

DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

 

                  godz. 9.00-10.00 – spowiedź św.

                  godz. 10.00 – Msza św. z nauką – nabożeństwo przebłagalne

                  godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia

                  godz. 15.30 -16.00 – spowiedź św. w Kamionkach

                  godz. 16.00 – Msza św. w Kamionkach

                  godz. 17.00-18.30 – spowiedź św.

                  godz. 17.30 – RORATY

                  godz. 18.30 – Msza św. z nauką – nabożeństwo przebłagalne

                  godz. 20.00 – konferencja dla młodzieży (w kaplicy)

                  godz. 21.00 – Apel Maryjny

 

ŚRODA 06.12.2017 r.: SENS CIERPIENIA I SENS UMIERANIA PO CHRZEŚCIJAŃSKU

 

godz.   9.30 – Różaniec

godz. 10.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich chorych, cierpiących, starszych, samotnych, po Mszy św. nabożeństwo dla chorych z namaszczeniem i błogosławieństwem indywidualnym Najświętszym Sakramentem

godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia

godz. 18.30 – Msza św. za zmarłych, po Mszy procesja na cmentarz (obecna cała parafia, dzieci i młodzież przychodzą z rodzicami, nie ma Rorat)

 

CZWARTEK 07. 12. 2017 r.: „Z MARYJĄ NIEPOKALANĄ TRWAMY PRZY JEZUSIE EUCHARYSTYCZNYM”

Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu /

dzień modlitwy w intencjach całej parafii/

DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

 

                  godz.   9.30 – spowiedź św.

                  godz.   9.30 – Różaniec

                  godz. 10.00 – Msza św. z nauką dla wszystkich

                  godz. 15.30 – spowiedź św. w Kamionkach

                  godz. 16.00 – Msza św. w Kamionkach

                  godz. 17.30 – RORATY (podczas Rorat spowiedź św.)

                  godz. 18.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich

                  godz. 19.30 – spowiedź św. dla młodzieży

                  godz. 20.00 – Msza św. dla młodzieży

                  godz. 21.00 - Apel Maryjny

 

PIĄTEK 08. 12.: „TROSKA O MISJE NAKAZEM I SIŁĄ ŻYCIA PARAFII”

/Dzień modlitw w intencji misji, misjonarzy oraz w intencji powołań/

 

godz.   9.30 – Różaniec

godz. 10.00 – Msza św. z NIESPODZIANKĄ

godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia

godz. 16.00 – Msza św. w Kamionkach

godz. 17.30 – RORATY

godz. 18.30 – Msza św. z NIESPODZIANKĄ zakończenie Misji Świętych i uroczyste Błogosławieństwo Apostolskie z Odpustem Zupełnym

 

TE DEUM LAUDAMUS – CIEBIE BOGA WYSŁAWIAMY

 

 

 

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy
ul. Ks. Prał. F. Bieleckiego 1
58-250 Pieszyce
tel. 074 83 65 226
e-mail:
edward.dzik@wp.pl