Str. główna
OGŁOSZENIA
INTENCJE
Nabożeństwa
Cmentarz
Ministranci
Śluby
Wydarzenia
Historia
Patron
GODZINKI DO ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
GALERIA ZDJĘĆ
Księga Gości
Linki
Położenie Pieszyc

CMENTARZ PARAFIALNY W PIESZTCACH
link do wersji elektronicznej
W linku, który jest poniżej znajdą Państwo groby, których rezerwację należy przedłużyć

LISTA GROBÓW KTÓRE NIE ZOSTAŁY OPŁACONE
STAN NA DZIEŃ 20.10.2020

Godziny otwarcia

- w porze letniej (1 IV - 30 IX) w godz. 6.00-22.00
- w porze zimowej (1 X - 31 III) w godz. 7.30-17.00

Regulamin cmentarza

1. Zarząd cmentarza mieści się w kancelarii parafialnej:
ul. Ks. Prał. F. Bieleckiego 1, 58-250 Pieszyce.

2. Przedstawicielem zarządu na cmentarzu jest kierownik, który:
- udziela informacji,
- nadzoruje prowadzone prace,
- pilnuje przestrzegania regulaminu przez odwiedzających cmentarz.

3. Cmentarz jest otwarty:
- w porze letniej (1 IV - 30 IX) od godz. 6.00 do 22.00,
- w porze zimowej (1 X - 31 III) od godz. 7.30 do 17.00.

4. Na cmentarzu grzebiemy zmarłych z Parafii św. Antoniego Padewskiego w Pieszycach. Z innych parafii tylko wtedy, gdy rodzina posiada na tym cmentarzu grobowiec rodzinny, tzw. "grób podwójny" lub mogiłę, w której ostatni zmarły pochowany był przed 20-stoma laty lub gdy miejsce było wcześniej zarezerwowane.

5. Załatwienie pogrzebu.
Ustalenie dnia i godziny pogrzebu, przyjęcie ciała do kaplicy cmentarnej i uiszczenie opłat za:
- miejsce na cmentarzu, czyli pokładne,
- korzystanie z kaplicy,
- Mszę Świętą i udział księdza,
załatwia się w kancelarii parafialnej.

Należy przynieść ze sobą:
- kartę zgonu wydaną przez lekarza i potwierdzoną przez USC lub
- odpis skrócony aktu zgonu wydany przez USC.

6. Wykopanie grobu, niesienie trumny do grobu i obsługę w kaplicy i kościele załatwia się (po uprzednim załatwieniu miejsca i terminu pogrzebu w kancelarii parafialnej) w zakładzie pogrzebowym.

7. Przed upływem 20-stu lat od dnia pogrzebu miejsce na cmentarzu należy ponownie opłacić. Groby nieopłacone w tym terminie przechodzą na własność parafii, pomniki zostają usunięte, a groby przekopane.

8. Miejsca zarezerwowane opłacamy co 10 lat. Jeżeli nie zostaną ponownie opłacone w tym terminie, rezerwacja traci ważność.

9. Na postawienie nagrobka, grobowca, ławek, posadzenie drzew, krzewów itp. należy uzyskać zgodę administratora.

10. Pomniki można stawiać na grobach tylko po uprzednim zatwierdzeniu projektu w kancelarii parafialnej. Do zatwierdzenia należy przedstawić (w dwóch egzemplarzach) rysunek pomnika z pieczątką zakładu, który wykonuje pomnik, wraz z dokładnymi wymiarami.

11. Wjazd na teren cmentarza pojazdem mechanicznym jest dopuszczalny tylko po uprzednim uzyskaniu zgody od administratora cmentarza.

12. Jazda rowerem, wprowadzanie psów, palenie papierosów oraz picie alkoholu na terenie cmentarza jest zabronione.

13. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami (zgoda inspektora sanitarnego i administratora).

14. Do podstawowych obowiązków korzystających z cmentarzy należy:
- utrzymywanie grobów i otaczającego terenu i dbanie o ich czystość,
- pielęgnowanie i bieżąca konserwacja zieleni w obrębie miejsc zarezerwowanych, pod rygorem cofnięcia rezerwacji,
- składowanie śmieci wyłącznie w miejscach wyznaczonych (pojemniki),
- dbanie o terminowe regulowanie opłat za korzystanie z cmentarza (przedłużenia grobów i rezerwacje miejsc).
MSZA ŚW. NA ŻYWO
PIESZYCE NA XXXI ŚDM


WIRTUALNA WYCIECZKA


NASZE ORGANY