ZAPROSZENIE

DO UDZIAŁU W MISJI ŚWIĘTEJ

 

Bóg kocha Ciebie dziś – to najpiękniejsze i najkrótsze orędzie ewangelizacyjne, jakie można przekazać współczesnemu człowiekowi! Zdanie to zawiera całą prawdę o miłosiernej, przebaczającej miłości Boga Ojca do każdego z nas. Miłość ta objawiła się w narodzeniu, życiu, męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

Tak, Siostro i Bracie! Chrystus nie tylko z miłości do nas narodził się w betlejemskiej grocie, ale za każdego z nas umarł na krzyżu, by po trzech dniach zmartwychwstać! W ten sposób nam – udręczonym przez grzech – na nowo obwieszcza Dobrą Nowinę o Bożym miłosierdziu. A tego miłosierdzia Bożego wszyscy potrzebujemy, bo jesteśmy grzeszni i słabi, często wątpimy, a nawet odrzucamy objawioną w Chrystusie miłość Boga – Ojca.

Być może przyglądając się swojemu życiu dochodzisz do smutnego wniosku, że i Ciebie to dotyczy. Mimo wszystko: Bóg kocha Ciebie dziś. A to oznacza, że On zaprasza Cię do nawrócenia: do pogłębienia Twojej wiary, nadziei i miłości. Bo tylko wiara rozumiana jako zaufanie Jezusowi Chrystusowi nadaje sens życiu! Tylko nadzieja pokładana w Nim pomoże przetrwać największe tragedie! Tylko miłość ku Niemu i ku człowiekowi może zaowocować prawdziwym szczęściem!

To dlatego Bóg daje Ci szansę pojednania i odnowy przez Misję Świętą, która będzie głoszona w Twojej Parafii w dniach od 20 do 27 listopada 2016r. Bóg chce, abyś po raz kolejny usłyszał (-ła) Dobrą Nowinę o zbawieniu i byś Ją przyjął (–ęła) otwartym sercem!

Wzywamy więc Ciebie w imię Chrystusa Króla, który stał się człowiekiem, pokonał śmierć i zmartwychwstał, abyś powrócił (–ła) do Niego! Przyjdź ponownie do Tego, który prowadzi ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z grzechu do wolności. Słowa naszego posłania kierujemy do wszystkich!

Tych, którzy mają osobistą relację z Jezusem Chrystusem, wierzą w Niego i Jemu ufają, zapraszamy do modlitwy i ofiary, a także do apostolskiego działania w domach, wśród sąsiadów i znajomych. Mówcie o Chrystusie! Nie bójcie się głosić Tego, w którym jest nasze życie!

Prosimy chorych i cierpiących! Otoczcie modlitwą Naszą parafię, bo Wasza modlitwa potrzebna jest nam: ks. Proboszczowi Edwardowi, ks. Pawłowi  i ojcom misjonarzom Emilianowi i Markowi, a także wszystkim, którzy w tej parafii oczekują przebaczenia.

Zapraszamy rodziców! Postawcie Chrystusa na pierwszym miejscu w swoich rodzinach, bo „cóż pomoże człowiekowi choćby cały świat zyskał, a wiarę stracił” – przypomina Jezus!

Wzywamy dzieci i młodzież! Niech w Waszych sercach nie zgaśnie wiara, ale swym rodzicom i kolegom przypominajcie o Chrystusie! To na Nim, jak na mocnym fundamencie możecie zbudować prawdziwe szczęście i na Nim możecie oprzeć całe swe życie!

 

Z całego serca raz jeszcze zapraszamy do udziału w Misji Świętej!

 

Niech nikogo z Was nie zabraknie! Polecamy Was wszystkich Matce Chrystusa Pani Fatimskiej która przybędzie w peregrynującej figurze. Ona uwierzyła słowu Boga i modli się dzisiaj za nami grzesznymi, abyśmy nigdy nie wzgardzili tą miłością, która objawiła się na krzyżu i w zmartwychwstaniu, a bez której życie ludzkie nie ma ani fundamentu, ani sensu. W Jej matczyne ręce polecamy Twoje Serce naszą Misję Świętą, polecamy Naszą parafię w Jej 70 rocznicę powstania.

Łączymy się z Wami w modlitwie i nadziei Ksiądz Proboszcz, Ks. Wikariusz , Księża Pallotyni.

 

 

 

MODLITWA PRZED MISJĄ ŚWIĘTĄ

 

 

Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata.

Ty przyszedłeś na świat, by objawić miłość Boga Ojca. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo na czas Misji Świętych. Użycz nam Twojej łaski, aby każdy z nas odnalazł i doświadczył Bożej miłości. Zachęceni Twoimi słowami: „proście a otrzymacie”, błagamy Cię o święte natchnienia, o serca otwarte na Twój głos oraz o dar szczerej skruchy.

Przeniknij ogniem Ducha Świętego serca tych, którzy szukają miłości po omacku, którzy dotąd opierają się Twojej łasce i dopomóż im do nawrócenia. Wszystkich nas zapal duchem odwagi w zachęcaniu drugich do udziału w misjach parafialnych. Niech Duch Święty wspiera misjonarzy swym światłem, by słowo przez nich głoszone dawało zbawienny skutek.

U stóp Twoich Matko Zbawiciela, Pani Fatimska, Królowo naszych serc, składamy całą pracę misyjną w naszej parafii. Przyczyń się, prosimy, do nawrócenia grzeszników, wzmocnij słabych i wątpiących, zbliż nas wszystkich do Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Amen!

 

 

Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego z Padwy
ul. Ks. Prał. F. Bieleckiego 1
58-250 Pieszyce
tel. 074 83 65 226
e-mail:
edward.dzik@wp.pl